Love Affair

 

Love Affair

OGIER LOVE AFFAIR rasy hanowerskiej maści kasztanowatej urodzony w 2000 roku w Niemczech, gdzie uzyskał licencję ogiera w związku hanowerskim. Jego ojciec to słynny reproduktor w hodowli niemieckiej – ogier pełnej krwi angielskiej Lauries Crusador. Lauries Crusador jest ojcem wielu doskonałych klaczy matek, koni sportowych w konkurencji ujeżdżenia oraz wybitnych reproduktorów takich jak: Londonderry, Laurantier, Longchamp, Lancier.

Za rok 2004 ogier Lauries Crusador jako ojciec koni ujeżdżeniowych zajmuje szóste miejsce w rankingu światowym. Po raz pierwszy ogier pełnej krwi angielskiej znalazł się wśród 10 najlepszych reproduktorów dresażowych świata.

Matka ogiera Love Affair klacz Armona jest córką ogiera, Argentinus, który przekazuje na potomków ogromną urodę oraz wszechstronne uzdolnienia użytkowe, czyli konie zarówno do konkurencji ujeżdżenia jak i do skoków. Za rok 2004 ogier Argentinus jako ojciec koni skokowych zajmuje pierwsze miejsce w rankingu światowym. Jego potomkowie startujący na zawodach skokowych klasy światowej to : ogier Adlantus As i córka klacz Anka.

Babka Love Affaira klacz Werethina to córka ogiera Werther, który przekazuje na potomstwo ogromną wszechstronność, czyli daje konie o uzdolnieniach skokowych i ujeżdżeniowych. Natomiast babka klacz Fusion jest córką ogiera Frustra II, który przekazuje potomstwu ogromną jezdność. Ogier Love Affair ukończył test 100 dniowy w Zakładzie Treningowym Bogusławice na drugim miejscu, uzyskując indeks ogólny 130 punktów. Jego przydatność do konkurencji ujeżdżenia i skoków została oceniona na 9 punktów przy 10 możliwych. Jego pierwsze potomstwo urodzone w 2005 roku cechuje się ogromną urodą, doskonałą harmonią budowy i wybitnym ruchem.Ogier Love Affair startujena poziomie Małej Rundy na Zawodach Ogólnopolskich i debiutuje w Dużej Rundzie.

Czempionką klaczek podczas Ogólnopolskiego Czempionatu Źrebiąt Galiny 2007 została klaczka Rafaella po Love Affair od Rafa po Nidar wyhodowana w SK Opypy. Podczas Mazowieckiego Czempionatu Źrebiąt czempionem został ogierek Norton po Love Affair od Nixe po Grosso Z wyhodowany w SK Opypy a trzecie miejsce zajął także syn Love Affaira ogierek Aragon . Czempionką została klaczka po Love Affair hodowli Zbigniewa Koperskiego a  Viceczempionką została klaczka Winona II po Love Affair od Waikiki po Spartakus.

Dzieci ogiera Love Affair bardzo dobrze pokazują się podczas Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu. W 2010 roku Vicemistrzynią Polski koni pięcioletnich została klacz Syntia V – córka Love Affaira z matki po Spartakus, wyhodowana przez Zbigniewa Koperskiego. Czwarte miejsce w tej samej kategorii zajął wałach Kus Kus po Love Affair z matki po Spartakus, hodowli SK Opypy.W 2011 roku II Vicemistrzynią Polski koni pięcioletnich została klacz Annabel – córka Love Affaira z matki po Roland, hodowli SK Opypy.

Lauries Crusador (XX) Welsh Pageant (XX) Tudor Malody (XX) po Tudor Minstrel
Picture Light (XX) po Court Martial
Square Note (XX) High Top (XX) po Derring-Do
Piazza d. Grillo (XX) po Le Levanstell
Armona (Hann) Argentinus (Hann) Argentan (Hann) po Absatz
Dorle (Hann) po Duden II
Werethina (Hann) Werther (Hann) po Wendekreis
Fusion (Hann) po Frustrata II